Tin tức

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: 19h00 ngày 30/3 – 23h59 ngày 15/04/2019
 • 0h ngày 16/3 - Không thể mở Túi nguyên liệu , không thể chế tạo các loại bóng
 • Thời gian sử dụng các loại bóng : Vĩnh Viễn
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 1 trở lên.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Hình ảnh Ghi chú

NPC Lễ Quan

Vị trí: Các thành và thôn trang

Chức năng:

 • Chế tạo bó hoa hồng và hoa cúc

Thu thập nguyên liệu

Hình ảnh Ghi chú
Hình ảnh Ghi chú

Túi nguyên liệu

Nguồn gốc: Train quái 3x trở lên

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được : Ruột cao su , bóng da , chất dẻo , vỏ bóng bạch kim , vỏ bóng hoàng kim.

Ruột cao su

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Bóng da

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

chất dẻo

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Vỏ bóng hoàng kim

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Vỏ bóng bạch kim

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Ghép vật phẩm

Hình ảnh Ghi chú
Hình anh Ghi chú

Bóng hoàng kim
 • Công thức: 2 ruột cao su + 2 Bóng da + 2 chất dẻo + 1 vỏ bóng hoàng kim + 3000 lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 100.000 EXP
 • Giới hạn sử dụng: 600 vật phẩm

Bóng bạch kim
 • Công thức: 2 ruột cao su + 2 Bóng da + 2 chất dẻo + 1 vỏ bóng bạch kim + 1 Tiền Đồng + 7000 lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 350.000 EXP ( nhận thêm vật phẩm ngẫu nhiên )
 • Giới hạn sử dụng: 600 vật phẩm

Phần thưởng sử dụng Bóng Bạch Kim

Vật
Vật phẩm ngẫu nhiên
Tinh Hồng bảo thạch Thủy tinh ( 3 loại )
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh)
Phúc duyên ( Tiểu ) Phúc duyên ( Trung )
Phúc duyên ( Đại ) Thiết la hán
Thiên sơn bảo lộ Quế hoa tửu
Thần hành phù - 1 tuần Thổ địa phù - 1 tuần
Tiên thảo lộ ( 1 giờ ) Bàn nhược tâm kinh
Đại thành bí kíp 9x Tiên thải lộ 8h
Mảnh ghép An Bang Mảnh Ghép định quốc
Phần thưởng khi đạt sử dụng 600 bóng hoàng kim và 600 bóng bạch kim là 30.000.000 EXP cộng dồn + 10 điểm tiềm năng + 2 điểm kỹ năng Phần thưởng khi đạt sử dụng 1000 bóng bạch kim là 30.000.000 EXP cộng dồn + 1 trang bị định quốc