Tin tức

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: 11h ngày 4/9 – 23h59 ngày 24/9/2019
 • 0h ngày 25/9 - Không thể mở Hộp trung thu
 • Thời gian sử dụng vật phẩm : Vĩnh Viễn
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 1 trở lên.

NPC và vật phẩm liên quan : Thợ Làm Bánh ( Nha môn : Tương Dương )

Hình ảnh Ghi chú Hình ảnh Ghi chú

NPC Thợ làm bánh ( Nha môn tương dương )

Vị trí: Nha Môn Tương Dương

Chức năng:

 • Chế tạo , nhận mốc , ...

Thu thập nguyên liệu

Hình ảnh Ghi chú
Hình ảnh Ghi chú

Túi nguyên liệu

Nguồn gốc: Train quái 5x trở lên

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được : túi bột , túi đường ,túi trứng , túi đậu xanh , túi hạt sen ( tỉ lệ thấp )

Túi bột

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Túi đường

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Túi trứng

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Túi đậu xanh

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu ( tỉ lệ hiếm )

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Túi hạt sen

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu ( tỉ lệ hiếm )

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Ghép vật phẩm

Hình ảnh Ghi chú
Hình anh Ghi chú

Bánh đậu xanh
 • Công thức: 2 túi đường + 2 túi bột + 2 túi trứng + 1 túi đậu xanh + 2000 lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 75.000 EXP
 • Giới hạn sử dụng: 500 vật phẩm

Bánh hạt sen
 • Công thức: 2 túi đường + 2 túi bột + 2 túi trứng + 1 túi hạt sen + 5000 lượng + 1 tiền đồng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 150.000 EXP ( nhận thêm vật phẩm ngẫu nhiên )
 • Giới hạn sử dụng: 600 vật phẩm

Phần thưởng sử dụng Bánh hạt sen

Vật
Vật phẩm ngẫu nhiên
Tinh Hồng bảo thạch Thủy tinh ( 3 loại )
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Phúc duyên ( Tiểu ) Phúc duyên ( Trung )
Phúc duyên ( Đại ) Thiết la hán
Thiên sơn bảo lộ Quế hoa tửu
Thần hành phù - 1 tuần Thổ địa phù - 1 tuần
Tiên thảo lộ ( 1 giờ ) Bàn nhược tâm kinh
Bí kíp 9x Tiên thảo lộ 8h
Trang bị kim phong ( Vĩnh viễn ) Quả huy hoàng ( Thấp ) - không thể giao dịch

Mốc phần thưởng :

Khi đạt 600 bánh hạt sen bạn sẽ nhận được 10.000.000 EXP cộng dồn và 1 điểm kỹ năng và 5 điểm tiềm năng