Tin tức

Khi tham gia tống kim 21h hàng ngày đạt 2000 điểm trở lên sẽ nhận 10 Bánh trung thu Hạt sen

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: 0h ngày 2/9 – 23h59 ngày 22/9/2019
 • 0h ngày 23/9 - Không thể mở Hộp trung thu
 • Thời gian sử dụng vật phẩm : Vĩnh Viễn
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 1 trở lên.

NPC và vật phẩm liên quan : Thợ Làm Bánh ( Nha môn : Tương Dương )

Hình ảnh Ghi chú Hình ảnh Ghi chú

NPC Thợ làm bánh ( Nha môn tương dương )

Vị trí: Nha Môn Tương Dương

Chức năng:

 • Chế tạo , nhận mốc , ...

Thu thập nguyên liệu

Hình ảnh Ghi chú
Hình ảnh Ghi chú

Túi nguyên liệu

Nguồn gốc: Train quái 7x trở lên

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được : túi bột , túi đường ,túi trứng , túi đậu xanh , túi hạt sen ( tỉ lệ thấp )

Túi bột

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Túi đường

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Túi trứng

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Túi đậu xanh

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu ( tỉ lệ hiếm )

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Túi hạt sen

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu ( tỉ lệ hiếm )

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Ghép vật phẩm

Hình ảnh Ghi chú
Hình anh Ghi chú

Bánh đậu xanh
 • Công thức: 2 túi đường + 2 túi bột + 2 túi trứng + 1 túi đậu xanh + 3 vạn lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 1.000.000 EXP
 • Giới hạn sử dụng: 2000 vật phẩm

Bánh hạt sen
 • Công thức: 2 túi đường + 2 túi bột + 2 túi trứng + 1 túi hạt sen + 5 vạn lượng + 1 tiền đồng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 3.000.000 EXP ( nhận thêm vật phẩm ngẫu nhiên )
 • Giới hạn sử dụng: 3000 vật phẩm

Phần thưởng sử dụng Bánh hạt sen

Vật
Vật phẩm ngẫu nhiên
Tinh Hồng bảo thạch Thủy tinh ( 3 loại )
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Phúc duyên ( Tiểu ) Phúc duyên ( Trung )
Phúc duyên ( Đại ) Thiết la hán
Thiên sơn bảo lộ Quế hoa tửu
Thần hành phù - 1 tuần Thổ địa phù - 1 tuần
Tiên thảo lộ ( 1 giờ ) Bàn nhược tâm kinh
Bí kíp 9x Tiên thải lộ 8h
Mảnh ghép An Bang Mảnh Ghép định quốc
Mảnh Ghép nhu tình Mảnh ghép hiệp cốt
1 Ngựa 8x 1 Phi vân thần mã
Trang bị an bang ( có dây chuyền ) Trang bị định quốc
Mặt nạ tống kim ( 1h )
Thiên bảo rương ( Mua chìa khóa 30 KNB tại lễ quan sử dụng nhận 1 trang bị kim quang )

Móc phần thưởng :

1000 Bánh hạt sen : 1 trang bị định quốc liên đấu + 100tr exp
2000 Bánh hạt sen : 20 tiềm năng + 10 kỹ năng + 300tr exp
3000 Bánh hạt sen : 30% nhận 1 trang bị kim quang + 70% nhận 1 trang bị cực phẩm an bang hoàn mỹ ( có dây chuyền )
VLTK