Tin tức

Bắt đầu từ ngày 26/5/2019 Sự kiện Tống kim rực lửa máy chủ Trường Giang sẽ diễn ra 21h hàng ngày
Nhân sĩ tham gia trận tống kim 21h khi đạt trên 2000 điểm sẽ nhận được
10.000.000 EXP - 100%
Ngoài ra con may mắn nhận thêm các vật phâm như : bí kíp , tt , thbt , phúc duyên , phi phong , thuốc lắc ,...