Tin tức

Miền đất mới - CỬU LONG

VL2017.COM - Phiên bản Sơn Hà Xã Tắc

Vang Danh Thiên Hạ

Khai mở : 19h ngày 31/8/2019

Thời gian thử nghiệm : 19h 19/8/2019 -> 24h 30/8/2019
Khi tham gia thử nghiệm các bạn sẽ nhận ngay :
level 150
Trang bị xanh
Trang bị hoàng kim : An bang , định quốc , nhu tình , hiệp cốt
Phiên vũ
Ngân lượng
Skill 9x
Các hoạt động trong game ....
Lưu ý :


- Khi mở Autoupdate hãy chọn server Máy chủ - CỬU LONG để tham gia thử nghiệm
banner