Tin tức

Update vật phẩm socola tình yêu + vật phẩm kỳ trân các :Update vật phẩm socola tình yêu :


Khi sử dụng nhận 2.000.000 EXP + may mắn nhận các vật phẩm dưới dây :
- Trang bị nhu tình
- Trang bị hiệp cốt
- Mảnh trang bị an bang
- Tiền thảo lộ 1h
- Tiên thảo lộ 8h
- Võ Lâm Mật Tịch
- Tẩy Tủy Kinh
- Thiết la hán
- Bạn nhược tâm kinh
- Quế hoa tửu
- Thiên sơn bảo lộ
- Đại thành bí kíp
- Phúc duyên
- Tinh hồng bảo thạch
- Các loại thủy tinh
.....


Lưu ý : mỗi ngày có thể sử dụng 30 socola tình yêu

Socola tình yêu nhận được khi :
+ Tham gia Tống kim 21h đạt trên 2000 điểm sẽ nhận được 2 socola tình yêu
+ Tham gia vượt ải may mắn nhận được khi hoàn thành các ải
+ Tham gia phong lăng độ đánh quái may mắn nhận được
+ Sử dụng 5 tiền đồng để mua 1 socola tình yêu tại lễ quan

UPDATE KỲ TRÂN CÁC TẠI LỄ QUAN :


- Thủy tinh các loại - 2 KNB
- Tinh hồng bảo thạch - 2 KNB
- Quế hoa tửu - 10 tiền đồng