Tin tức

Khi tham gia tống kim 21h hàng ngày đạt 2000 điểm trở lên sẽ nhận 10 Bánh Sinh Nhật Lớn

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: 11h ngày 15/6 – 23h59 ngày 5/7/2019
 • 0h ngày 6/7 - Không thể mở Hộp quà xanh và Ghép các loại bánh
 • Thời gian sử dụng vật phẩm : Vĩnh Viễn
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 1 trở lên.

NPC và vật phẩm liên quan : Thợ Làm Bánh ( Nha môn : Tương Dương )

Hình ảnh Ghi chú Hình ảnh Ghi chú

NPC Thợ làm bánh ( Nha môn tương dương )

Vị trí: Nha Môn Tương Dương

Chức năng:

 • Chế tạo , nhận mốc , ...

Thu thập nguyên liệu

Hình ảnh Ghi chú
Hình ảnh Ghi chú

Hộp quà may mắn

Nguồn gốc: Train quái 7x trở lên

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được : Sữa tươi , socola , bột mì , đường tinh , Kem ( tỉ lệ thấp ) , Bơ ( Tỉ Lệ Thấp )

Sữa Tươi

Nguồn gốc: Mở từ Hộp quà may mắn

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Socola

Nguồn gốc: Mở từ Hộp quà may mắn

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Bột Mì

Nguồn gốc: Mở từ Hộp quà may mắn

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Đường Tinh

Nguồn gốc: Mở từ Hộp quà may mắn ( tỉ lệ hiếm )

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Kem

Nguồn gốc: Mở từ Hộp quà may mắn ( tỉ lệ hiếm )

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Nguồn gốc: Mở từ Hộp quà may mắn ( tỉ lệ hiếm )

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Ghép vật phẩm

Hình ảnh Ghi chú
Hình anh Ghi chú

Bánh Sinh Nhật Nhỏ
 • Công thức: 2 sữa tươi + 2 Đường tinh + 2 bột mì + 2 socola + 1 bơ + 5000 lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 200.000 EXP
 • Giới hạn sử dụng: 1000 vật phẩm

Bánh Sinh Nhật Lớn
 • Công thức: 2 sữa tươi + 2 Đường tinh + 2 bột mì + 2 socola + 1 bơ + 1 kem + 1 vạn 5000 lượng + 1 Tiền Đồng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 500.000 EXP ( nhận thêm vật phẩm ngẫu nhiên )
 • Giới hạn sử dụng: 1500 vật phẩm

Phần thưởng sử dụng Bánh chocolate

Vật
Vật phẩm ngẫu nhiên
Tinh Hồng bảo thạch Thủy tinh ( 3 loại )
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Phúc duyên ( Tiểu ) Phúc duyên ( Trung )
Phúc duyên ( Đại ) Thiết la hán
Thiên sơn bảo lộ Quế hoa tửu
Thần hành phù - 1 tuần Thổ địa phù - 1 tuần
Tiên thảo lộ ( 1 giờ ) Bàn nhược tâm kinh
Bí kíp 9x Tiên thải lộ 8h
Mảnh ghép An Bang Mảnh Ghép định quốc
Mảnh Ghép nhu tình Mảnh ghép hiệp cốt
1 Ngựa 8x 1 Phi vân thần mã

Móc phần thưởng :

1000 Bánh Kem Lớn :
150.000.000 EXP cộng dồn , 1 điểm kỹ năng , 5 điểm tiềm năng
Nhận thêm 1 trong các trang bị sau : An bang , định quốc , nhu tình , hiệp cốt .
1500 Bánh Kem Lớn + 1000 bánh kem nhỏ:
200.000.000 EXP cộng dồn , 1 trang bị an bang hoặc định quốc