Tin tức

Khai mở hệ thống phong lăng độ + Vượt ải :

Hệ thống vượt ải :
Thời gian : 0h -> 24h mỗi giờ 1 lần
Sát thủ giản : Sử dụng 1knb mua 5 sát thủ giản tại lễ quan
Hướng dẫn : Tổ đội ít nhất gồm 4 người , mỗi người cầm theo 1 sát thủ giản , Chủ PT cầm theo 10 vạn lượng để báo danh , Không Có Ai Đã Từng Đi Vượt Ải quá 2 lần trong ngày

Thông Tin Ải

Ải 1 - Ải 5: Quái Thường
Ải 6: Quái Hệ Kim + Boss Hệ Kim
Ải 7: Quái Hệ Mộc + Boss Hệ Mộc
Ải 8: Quái Hệ Thủy + Boss Hệ Thủy
Ải 9: Quái Hệ Hỏa + Boss Hệ Hỏa
Ải 10: Quái Hệ Thổ + Boss Hệ Thổ
Ải 11: Quái Buff Giảm Kháng
Ải 12: Quái Buff Giảm Tốc Độ
Ải 13: Quái Buff Choáng
Ải 14: Quái Hệ Kim + Boss Cao Cấp Hệ Kim
Ải 15: Quái Hệ Mộc, Thủy + Boss Cao Cấp Mộc, Thủy
Ải 16: Quái Hệ Hỏa, Thổ + Boss Cao Cấp Hỏa, Thổ
Ải 17: Quái Phản Dame 100%
Ải 18: Boss Nhiếp Thí Trần

Ghi chú

Ải 14,15,16 Dame Quái + Boss khá mạnh
Ải 11,12,13 Quái có khả năng chịu đòn cao
Ải 17: Quái có khả năng chịu đòn rất cao

Phần thưởng

+ EXP Mỗi ải
+ Bảo rương vượt ải
+ Hộp lễ vật vượt ải

Hệ thống phong lăng độ

Thời gian : 2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
Hướng dẫn : Các bạn đến map phong lăng độ và các bến thuyền và mang theo 1 lệnh bài phong lăng độ hoặc lệnh bài thủy tặc mua tại lễ quan
Lệnh bài phong lăng độ : 5 xu khóa tại lễ quan
Phần thưởng : EXP , phúc duyên , thủy tinh , bảo rương thủy tặc , ....

VLTK - Công Thành Chiến03 loại NPC (tùy chuyến) cần hạ gục khi thuyền rời bến