Tin tức

Update tống kim 21h khi đạt 2000 trở lên nhận 20 mâm ngũ quả


Sự kiện mừng tết nguyên đán 2019


Khi tiêu diệt quái 5x 6x 7x 8x 9x sẽ may mắn nhận được : Túi mừng xuân
Sử dụng Túi mừng xuân nhận được : mãng cầu , dừa , đu đủ , Xoài , Sung ( tỉ lệ thấp )
Ngoài ra các nhân sĩ đạt level 60 trở lên mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ dã tẩu sẽ nhận được 3 Sung

NPC sự kiện

2 mãng cầu + 2 dừa + 2 đu đủ + 2 Xoài + 1 Sung + 1 vạn lượng = 1 Mâm bạc / Sử dụng nhận 200.000 EXP tối đa sử dụng 1000 chiếc

2 mãng cầu + 2 dừa + 2 đu đủ + 2 Xoài + 1 Sung + 3 vạn lượng + 1 tiền đồng = 1 Mâm ngũ quả / sử dụng nhận 800.000 EXP tối đa sử dụng 2000 chiếc và may mắn nhận các phần quà sau

Phần thưởng
Đại thành bí kíp 9x
Trang bị nhu tình , hiệp cốt
Võ lâm mật tịch
Tẩy tủy kinh
Trang bị thiên hoàng
Tiên thảo lộ
Tiên thảo lộ ( Đặc biệt )
Thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch
Phúc duyên
Quế hoa tửu
Thiên sơn bảo lộ
Thần hành phù 7 ngày
Thổ địa phù 7 ngày
Thiết la hán
Bàn nhược tâm kinh
Mảnh Ghép An Bang
Mảnh Ghép Định Quốc
Điểm kinh nghiệm ( 50.000 , 100.000 , 150.000 , 500.000 )
Mốc Mâm Ngũ Quả : + 500 : 100.000.000 EXP cộng dồn
+ 1000 : 1 đại thành bí kíp 9x
+ 1500 : 200.00.00 EXP cộng dồn
+ 2000 : 20% nhận 1 trang bị an bang , 80% nhận 1 trang bị định quốc
+ 3000 : 5 lệnh bài boss hoang kim đại
+ 4000 : 1 trang bị an bang
+ 6000 : 50% nhận 1 phi vân , 50% nhận 1 trang bị kim quang
Thời gian ngừng rơi và mở túi mừng xuấn :28/2/2019
Thời gian ngừng ép các loại Mâm Ngũ Quả : 5/3/2019
Thời gian sử dụng các loại Mâm Ngũ Quả : vĩnh viễn