Tin tức

Kỳ trân các sẽ chính thức khai mở vào 12h ngày 12/3/2018 - Tại lễ quan :

Vật Phẩm giá
Bí kíp 9x 15 Kim nguyên bảo
Thần hành phù - 1 tuần ( Khóa Vĩnh viễn ) 1 Kim Nguyên Bảo
Thổ địa phù - 1 tuần ( Khóa vĩnh viễn ) 1 Kim Nguyên Bảo