Tin tức

Sự kiện tống kim rực lửa + quả huy hoàng

Update 8/5 - Thời gian bảo trì 14h00 - Bảo trì 10 phút
Update : Quả huy hoàng trở về exp chuẩn vng
Sơ cấp : 500.000 EXP
Trung cấp : 2.000.000 EXP
Cao cấp : 3.000.000 EXP
1 ngày có thể sử dụng 5 quả
Update sự kiến tống kim rực lửa :
Nội dung : sẽ chỉ khai mở tống kim lúc 21h
Các nhân sĩ tham gia tống kim khi kết thúc tống kim với tích lũy 2000 điểm trở lên sẽ chắc chăn nhận được 10.000.000 EXP
Ngoài ra sẽ may mắn nhận các phần thưởng sau :
+ 1 trong tất cả các loại bí kíp môn phái
+ võ lâm mật tịch
+ tẩy tủy kinh
+ phúc duyên đại
+ tiên thảo lộ
+ đại lực hoàn
+ pháo hoa
+ phi tốc hoàn
....

Bắt đầu áp dụng từ 21h ngày 8/5