Tin tức

Hỗ Trợ Tân Thủ Máy Chủ Trường Giang - Phiên Bản: Công thành chiến

    • Bắt đầu từ 11h ngày 26/5 máy chủ Trường Giang sẽ hỗ trợ toàn bộ tân thủ mới khi tham gia game!
    •  
Hỗ Trợ
Vòng Sáng Tân Thủ ( hồi máu , hồi mana )
Thăng lên cấp độ 20
5 bình tiên thảo lộ
1 ngựa level 20
Hỗ trợ kỹ năng từ 10 đến 60 không cần làm nhiệm vụ

Thần hành phù + thổ địa phù( hạn sử dụng 7 ngày )

Vòng sáng hỗ trợ đến level 60