Tin tức

Hỗ Trợ Tân Thủ Máy Chủ CỬU LONG - Phiên Bản: Công thành chiến

Vào lúc 19h ngày 31/8/2019, BĐH sẽ khai mở máy chủ CỬU LONG phiên bản Sơn Hà Xã Tắc dành cho những anh em Tâm Huyết . Phiên bản bắt đầu từ Đồ Xanh . Sâu vô hình ngũ độc hồi sinh. Full nguyên bản 13 năm trước.

 

Thời gian Open Chính thức: 19h ngày 31/8/2019

    •  
Hỗ Trợ
Khởi đầu level 1
Hỗ trợ 1 bộ kim phong ( 5 ngày )
10 bình tiên thảo lộ 1h ( chết không mất )
1 ngựa bạch mã cấp độ 20
Hỗ trợ kỹ năng từ 10 đến 60 không cần làm nhiệm vụ

Thần hành phù + thổ địa phù( hạn sử dụng 7 ngày )

Vòng sáng hồi máu hồi mana + vòng sáng tăng kháng tất cả 20 đến level 79
1 Vũ khí trắng level 5