Tin tức

Hỗ Trợ Tân Thủ Máy Chủ Trường Giang - Phiên Bản: Công thành chiến

    • Bắt đầu từ : 17h ngày 12/6 khi tại nhân vật mới tại máy chủ Trường Giang các bạn sẽ nhận được !!
    •  
Hỗ Trợ
Vòng Sáng Tân Thủ ( hồi máu , hồi mana , kháng , tăng tốc độ chạy )
Thăng lên cấp độ 72
Hỗ trợ kỹ năng từ 10 đến 60 không cần làm nhiệm vụ

Thần hành phù + thổ địa phù( hạn sử dụng 7 ngày )

Vòng sáng hỗ trợ đến level 90
1 Bộ trang bị kim phong 3 ngày
10 tiên thảo lộ 1 + 5 tiên thảo lộ 8h
1 Túi vũ khí ( Mở ra nhận 1 vũ khí cấp 9 khóa vĩnh viễn )