Tin tức

Sự kiện đua top thế thời : Thời gian đua top từ 19h ngày 31/8/2019 -> 19h 2/9/2019 đối với top cấp độ

Thứ hạng Phần thưởng
TOP 1 Thế giới 50 KNB + 1 ngựa 8x
Top 2 Thế giời 40 KNB + 1 ngựa 8x
Top 3 Thế giới 30 KNB + 1 ngựa 8x
Top 4 -> 10 Thế giới 20 KNB + 1 ngựa 8x

Xếp hạng môn phái - Những người chơi đứng đầu top môn phái

Thứ hạng Phần thưởng
TOP 1 môn phái 10 KNB + 1 ngựa 8x

Lưu ý : Những người đã nhận top 1 thế giới rồi sẽ không thể nhận quà môn phái , phần thường sẽ được xếp cho người đứng thứ 2

Trong thời gian đua top sẽ đóng các sự kiện : dã tẩu , tống kim , quả huy hoàng , ...

Sự kiện đua top bang hội : Khi mỗi mang đạt được đủ 150 thành viên BQT vl2017 sẽ phát phần thưởng sau ( Khi 3 bang đạt đủ yêu cầu sẽ đóng lại )

3 bang đầu tiên đạt nhân sĩ 150 người sẽ nhận được : 100 Kim nguyên bảo + 2 ngựa 8x + 2 bộ THBT + 2 bộ thủy tinh!!