Tin tức

Miền đất mới - CỬU LONGVL2017.COM - Phiên bản 100% công thành chiến

Thời gian thử nghiệm : 19h 20/8/2019 đến 24h 30/8/2019


Thời gian Openbeta : 19h 31/8/2019 ...


I Cam Kết
 • Miễn phí giờ chơi
 • Sân chơi ổn định
 • Trang bị xanh hút hít + may mắn có giá trị
 • Tiền vạn có giá trị
II Kịch Bản Server
 • Tân thủ tham gia bắt đầu từ level 1
 • Hỗ trợ 1 bộ trang bị kim phong 7 ngày
 • Không hỗ trợ máu
 • Hỗ trợ vòng sáng hồi máu , mana , chạy nhanh đến level 79
 • Hỗ trợ thần hành phù và thổ địa phù 1 tuần
 • Hỗ trợ kỹ năng 10 -> 60 khi tham gia môn phái
 • Không hỗ trợ ngân lượng
III Hướng phát triển
Giới Hạn 4 Account/ Máy tính
Hỗ trợ kỹ năng 1x -> 6 khi vào phái
Ngựa 8x mua tại NPC thẩm câu với giá 1500 vạn lượng
Exp và tiền vạn chuẩn VNG
Trang bị An Bang, Định Quốc, Hiệp Cốt ….Những trang bị này thông qua các hoạt động mà có
Trang bị xanh Maxoption 6 dòng cực hiếm
Dã Tẩu là hoạt động chính trong game. Hoàn thành 8000 nhiệm vụ sở hữu HKMP ( Level 40 trở lên có thể làm nhiệm vụ dã tẩu )
Tống Kim hàng ngày ngày vào 21h.
Hoạt động đêm huy hoàng hái quả hoàng kim
Bến thuyển phong lăng độ tiêu diệt thủy tặc
Vượt Ải thách thức thời giờ
Hệ thống nhiệm vụ hoàn thiện: nhiệm vụ môn phái, nhiệm vụ ẩn tăng kỷ năng, tiềm năng, nhiệm vụ thôn.
Auto VLBS được crack vì đình kèm theo patch Game


banner