Tin tức

0h ngày 31/8 sẽ chính thức đóng máy chủ CỬU LONG để xóa dữ liệu alphatest và bảo trì để chuẩn bị openbeta

Thời gian chính thức có thể tạo nhân vật máy chủ CỬU LONG : 17h 31/8/2019
Lưu ý : Đúng 19h 31/8/2019 bạn mới có thể ra khỏi thôn để luyện

Hỗ trợ tân thủ :
1 Set Trang bị kim phong ( 5 ngày )
10 bình tiên thảo lộ
1 vũ khí level 5 ( Trắng )
Vòng sáng đến level 79
Thần hành phù 1 tuần
Thổ địa phù 1 tuần
Skill 1x->6x khi tham gia phái
banner