Tin tức

0h ngày 18/5 sẽ chính thức đóng máy chủ Trường Giang để xóa dữ liệu alphatest và bảo trì để chuẩn bị openbeta

Thời gian chính thức có thể tạo nhân vật máy chủ Long Giang : 17h 18/3/2019
Lưu ý : Đúng 19h 18/5/2019 bạn mới có thể ra khỏi thôn để luyện

Hỗ trợ tân thủ :
Vòng sáng đến level 60
Thần hành phù 1 tuần
Thổ địa phù 1 tuần
Skill 1x->6x khi tham gia phái
Ngoài ra sẽ không hỗ trợ gì thêm