Tin tức

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: 11h ngày 24/9 – 23h59 ngày 9/10/2019
 • 0h ngày 10/10 - Không thể mở Hộp đựng hoa
 • Thời gian sử dụng vật phẩm : Vĩnh Viễn
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 1 trở lên.

NPC và vật phẩm liên quan : Thợ Làm Bánh ( Nha môn : Tương Dương )

Hình ảnh Ghi chú Hình ảnh Ghi chú

NPC Thợ làm bánh ( Nha môn tương dương )

Vị trí: Nha Môn Tương Dương

Chức năng:

 • Chế tạo , nhận mốc , ...

Thu thập nguyên liệu

Hình ảnh Ghi chú
Hình ảnh Ghi chú

Hộp đựng hoa

Nguồn gốc: Train quái 7x trở lên

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được : Hoa trắng , hoa xanh , hoa vàng , hoa đỏ ( tỉ lệ thấp )

Hoa trắng

Nguồn gốc: Mở từ Hộp đựng hoa

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Hoa vàng

Nguồn gốc: Mở từ Hộp đựng hoa

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Hoa xanh

Nguồn gốc: Mở từ Hộp đựng hoa

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Hoa đỏ

Nguồn gốc: Mở từ Hộp đựng hoa ( tỉ lệ hiếm )

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Ghép vật phẩm

Hình ảnh Ghi chú
Hình anh Ghi chú

Bó hoa tam sắc
 • Công thức: 2 hoa vàng + 2 hoa xanh + 2 hoa trắng + 5000 lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 200.000 EXP
 • Giới hạn sử dụng: 500 vật phẩm

Bó hoa tứ sắc
 • Công thức: 2 hoa vàng + 2 hoa xanh + 2 hoa trắng 1 hoa đỏ + 1 vạn lượng + 1 tiền đồng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 500.000 EXP ( nhận thêm vật phẩm ngẫu nhiên )
 • Giới hạn sử dụng: 800 vật phẩm

Phần thưởng sử dụng bó hoa tứ sắc

Vật
Vật phẩm ngẫu nhiên
Tinh Hồng bảo thạch Thủy tinh ( 3 loại )
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Phúc duyên ( Tiểu ) Phúc duyên ( Trung )
Phúc duyên ( Đại ) Thiết la hán
Thiên sơn bảo lộ Quế hoa tửu
Thần hành phù - 1 tuần Thổ địa phù - 1 tuần
Tiên thảo lộ ( 1 giờ ) Bàn nhược tâm kinh
Bí kíp 9x Tiên thảo lộ 8h
Trang bị kim phong ( Vĩnh viễn ) Quả huy hoàng ( Trung ) - không thể giao dịch
Mảnh Ghép an bang Mảnh ghép định quốc
Mảnh ghép nhu tình Mảnh ghép hiệp cốt
Chiến mã 80

Móc phần thưởng :

800 bó hoa tứ sắc : 10 điểm tiềm năng + 2 điểm kỹ năng + 50.000.000 EXP cộng dồn