Tin tức

Sau khi chạy Autoupdate xong các bạn vui lòng vào thư mục võ lâm của bạn và tìm thư mục Auto !

Bước 1 : vào thư mục võ lâm của bạn và tìm đến thư mục Auto banner bước 2 : mở file AutoFree.exe banner Bước 3 : Ấn Ok để tiếp tục banner Bước 4 : Ấn Crack và chạy auto banner Bước 5 : Chọn Yes banner Bước 6 : Hoàn thành mở auto lên
banner