Tin tức

Quả huy hoàng ( Trung ) : Xuất hiện tại cổng biện kinh ( Thay quả huy hoàng ( Thấp ) )
Quả huy hoàng thấp : Xuất hiện "thục cương sơn"
Update boss tiểu hoàng kim : 12h30 + 22h30 ( Tại 10 phái )
Đua top tống kim ( Trung cấp ) : Thứ 6 + thứ 7
Top 1 : 1 Võ Lâm mật tịch + 1 tẩy tủy kinh + 10 KNB
Top 2 : 1 võ lâm mật tịch + 1 tẩy tủy kinh + 5 KNB
Top 3 : 1 Võ lâm mật tịch + tẩy tủy kinh
GM sẽ giám sát các trận đấu nhân sĩ nào post điểm sẽ khóa acc post điểm + acc chính
Lần 1 : Khóa 3 ngày
Lần 2 : Khóa 7 ngày
Lần 3 : Khóa vĩnh viễn tài khoản clone và tài khoản chính
Thất thành đại chiến : Chính thức khai mở vào chủ nhât 15/9
báo danh lần dầu mất 1000 vạn lượng
http://vl2017.com/trangchu1/tin-tuc/ctc.html
Lưu ý : AE không trồng thông trong thời gian bảo trì BQT sẽ không đền bù cho các trường hợp mất thông
Chúc AE VL2017.com có 1 sân chơi vui vẻ !!