Tin tức

Khi tham gia tống kim 21h hàng ngày đạt 2000 điểm trở lên sẽ nhận 10 Tấm Áo Chiến Sĩ

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: 17h ngày 6/7 – 23h59 ngày 531/7/2019
 • 0h ngày 1/8 - Không thể mở Túi dụng cụ và ghép vật phẩm
 • Thời gian sử dụng vật phẩm : Vĩnh Viễn
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 1 trở lên.

NPC và vật phẩm liên quan : Thợ Làm Bánh ( Nha môn : Tương Dương )

Hình ảnh Ghi chú Hình ảnh Ghi chú

NPC Thợ làm bánh ( Nha môn tương dương )

Vị trí: Nha Môn Tương Dương

Chức năng:

 • Chế tạo , nhận mốc , ...

Thu thập nguyên liệu

Hình ảnh Ghi chú
Hình ảnh Ghi chú

Túi dụng cụ

Nguồn gốc: Train quái 7x trở lên

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được : Hộp kim chỉ , cuộn vải , cuộn vải hảo hạng , cuộn vải thượng hạng

Hộp kim chỉ

Nguồn gốc: Mở từ Hộp Túi Dụng Cụ

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Cuộn vải

Nguồn gốc: Mở từ túi dụng cụ

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Cuộn vải hảo hạng

Nguồn gốc: Mở từ túi dụng cụ

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Cuộn vải thượng hạng

Nguồn gốc: Mở từ túi dụng cụ ( tỉ lệ hiếm )

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Ghép vật phẩm

Hình ảnh Ghi chú
Hình anh Ghi chú

Giày Bộ Đội
 • Công thức: 2 Hộp kim chỉ + 2 cuộn vải + 1 cuộn vải hảo hạng + 1 vạn lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 300.000 EXP
 • Giới hạn sử dụng: 1000 vật phẩm

Tấm áo chiến sĩ
 • Công thức: 2 Hộp kim chỉ + 2 cuộn vải + 1 cuộn vải hảo hạng + 1 cuộn vải thượng hạng + 3 vạn lượng + 1 tiền đồng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 1.000.000 EXP ( nhận thêm vật phẩm ngẫu nhiên )
 • Giới hạn sử dụng: 2000 vật phẩm

Phần thưởng sử dụng Bánh chocolate

Vật
Vật phẩm ngẫu nhiên
Tinh Hồng bảo thạch Thủy tinh ( 3 loại )
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Phúc duyên ( Tiểu ) Phúc duyên ( Trung )
Phúc duyên ( Đại ) Thiết la hán
Thiên sơn bảo lộ Quế hoa tửu
Thần hành phù - 1 tuần Thổ địa phù - 1 tuần
Tiên thảo lộ ( 1 giờ ) Bàn nhược tâm kinh
Bí kíp 9x Tiên thải lộ 8h
Mảnh ghép An Bang Mảnh Ghép định quốc
Mảnh Ghép nhu tình Mảnh ghép hiệp cốt
1 Ngựa 8x 1 Phi vân thần mã
Trang bị an bang Trang bị định quốc

Móc phần thưởng :

1000 Tấm áo chiến sĩ : 200.000.000 EXP cộng dồn , 1 điểm kỹ năng , 5 điểm tiềm năng

2000 Tấm áo chiến sĩ : 500.000.000 EXP cộng dồn , may mắn nhận 1 trong các vật phẩm sau ( Trang bị an bang hoàn mỹ , phi vân thần mã , trang bị định quốc )