Tin tức

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: 17h ngày 27/5 – 23h59 ngày 10/6/2019
 • 0h ngày 11/6 - Không thể mở Túi dụng cụ và ghép cái loại bánh thường và bánh chocolate
 • Thời gian sử dụng vật phẩm : Vĩnh Viễn
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 1 trở lên.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Hình ảnh Ghi chú

NPC Lễ Quan

Vị trí: Các thành và thôn trang

Chức năng:

 • Chế tạo , nhận mốc , ...

Thu thập nguyên liệu

Hình ảnh Ghi chú
Hình ảnh Ghi chú

Túi dụng cụ

Nguồn gốc: Train quái 5x trở lên

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được : Bột mì , sữa , bơ , đường , chocolate

Bột mì

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Sữa

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Đường

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu ( tỉ lệ hiếm )

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Chocolate

Nguồn gốc: Mở từ túi nguyên liệu ( tỉ lệ hiếm )

Tính chất: Xếp chồng 50/50, bày bán.

Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

Ghép vật phẩm

Hình ảnh Ghi chú
Hình anh Ghi chú

Bánh thường
 • Công thức: 2 bột mì + 2 bơ + 2 sữa + 1 đường + 5000 lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 100.000 EXP
 • Giới hạn sử dụng: 500 vật phẩm

Bánh chocolate
 • Công thức: 2 bột mì + 2 bơ + 2 sữa + 1 đường + 1 chocolate + 1 tiền đồng + 1 vạn lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận 300.000 EXP ( nhận thêm vật phẩm ngẫu nhiên )
 • Giới hạn sử dụng: 1000 vật phẩm

Phần thưởng sử dụng Bánh chocolate

Vật
Vật phẩm ngẫu nhiên
Tinh Hồng bảo thạch Thủy tinh ( 3 loại )
Võ lâm mật tịch Tẩy tủy kinh
Phúc duyên ( Tiểu ) Phúc duyên ( Trung )
Phúc duyên ( Đại ) Thiết la hán
Thiên sơn bảo lộ Quế hoa tửu
Thần hành phù - 1 tuần Thổ địa phù - 1 tuần
Tiên thảo lộ ( 1 giờ ) Bàn nhược tâm kinh
Bí kíp 9x Tiên thải lộ 8h
Mảnh ghép An Bang Mảnh Ghép định quốc
Mảnh Ghép nhu tình Mảnh ghép hiệp cốt

Móc phần thưởng :

500 bánh thường : 20.000.000 EXP cộng dồn
1000 Bánh chocolate : 50.000.000 EXP cộng dồn , 1 điểm kỹ năng , 5 điểm tiềm năng